فایل های دسته بندی متافیزیک - صفحه 1

RPL برنامه ریزی مجدد روش زندگی - نوشته استاد قندی

سمینار کنترل ذهن و باز آموزی فکرکردن، حرکات جسمی، تغذیه عنصری، خواب سالم، روابط اجتماعی موثر، روانشناسی قاطعیت

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب متافیزیک

کتاب متافیزیک دروازه ای برای ورودبه روح

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امنیت در برابر صاعقه - حفاظت در مقابل صاعقه

خازن های موازی بر روی قطبهای استراکچر نصب شده اند و در محل پستها برای اصلاح ضریب قدرت بکار می روند.شبیه هر تجهیز انتقال یا توزیع نظیر ترانسفورماتور،بریکریا خطوط انتقال، خازن ها ی موازی در معرض امواج کلید زنی و صاعقه قرار دارند

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل